spacer10spacerLedande på ridåer och lättare industriportar sedan 1991    
     
Home Page Image
  Bilden visar att ändamålen för plaststripes kan vara mer än bara skydd för drag och buller.
 


Scandistrip Door AB är ett företag, som helt och hållet har inriktat sig på produktion och försäljning av lättare industriportar och plastridåer.

Med den mångåriga erfarenhet som ligger till grund för vår kännedom i denna speciella nisch, vågar vi påstå, att våra kunder när de anlitar oss inte enbart får en leverantör, men också en samarbets-partner de kan ha förtroende för.

Vårt breda sortiment inom lättare industriportar och plastridåer, som tillika med vårt sätt att jobba för att sätta kunden i centrum har gjort, att vi från år till år har ett kraftigt växande kundunderlag.

Det är därför glädjande för oss att konstatera att våra ledord "bra kundservice, bra kvalitet och intressanta priser" har gett resultat, men icke minst ger det oss möjlighet till att också i framtiden ge Dig som kund en ännu bättre tillgång till vårt kunnande.

Det är också glädjande för oss att konstatera, att våra produkter och tjänster även är uppskattade i utlandet, då vi i dag exporterar våra produkter till ett 20-tal länder från Island i nord till Nya Zeeland i söder, Ryssland i öster och Brasilien i väster.Vi har dessutom fått vår första order från Taiwan, där vi i maj 98 med stor succés deltog i en industrimässa.

Att vi på Nya Zeeland även har fått diplom från det Nya Zeeländska Lantbruks- och Fiskeriministerium, som med detta ger oss tillstånd att använda våra portar i livsmedelsindustrin, ger oss en fingervisning om att vi hela tiden har varit på rätt väg i vår utveckling som portleverantör.

Kontakta oss gärna för ytterligare information om våra produkter, så vi tillsammans kan diskutera dina problem och komma fram till den rätta lösningen som passar just dina behov.Hälsningar från


Scandistrip - Teamet